Julkaisujani

Listaa pitää vielä stilisoida ja täydentääkin.

Rintanen H., Takala J., Linnakylä M., Hartikainen M., Lyra H., (1977).  Kunnanlääkärin potilaiden hoito- ja tutkimustarve II. Laboratorio- ja röntgentutkimusten tarve Hankasalmen, Konneveden ja Rautalammin kunnissa.  Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 1977;5(14):233-239.

Rintanen H., (1995a). Aluevastuujärjestelmä lähes väestövastuun veroinen? Sosiaalinen vastuu Suomen terveydenhuollossa. Teesejä huolestuneiden asiantuntijoiden seminaarista: Stakes.

Rintanen H., (1995b).  Terveyskeskuksen jonoseuranta.  Kunnallislääkäri 1995b;11(6):20-23.

Rintanen H. (2000). Terveys ja koulutuksellinen syrjäytyminen nuoren miehen elämänkulussa. Tampere, 2000.   VÄITÖSKIRJA  

Rintanen H., editor. Lasten ja nuorten hyvinvointikatsaus 2001, Nokian kaupunki: Nokian kaupungin keskusmonistamo.

Rintanen H., (2001b). Lasten ja nuorten syrjäytymisen taustatekijöitä pitkittäistutkimusten valossa. Teoksessa: Taskinen S., (toim.). Huono ennuste, mitä on lasten ja nuorten syrjäytyminen: Stakes, Aiheita 10/2001.

Rintanen H., (2002a). Perusterveydenhuollon sähköiset potilastietojärjestelmät sekä tietojärjestelmien väliset yhteydet Suomessa. Tietojen käytettävys eri toimintoihin ja tilastointiin: Käsikirjoitus 22.5.2002.  Stakes.

Rintanen H., (2002b). Perusterveydenhuollon sähköiset potilastietojärjestelmät sekä tietojärjestelmien väliset yhteydet Suomessa. Tietojen käytettävyys eri toimintoihin ja tilastointiin. Julkaisematon raportti: Stakes.

Rintanen H., (2002c). Tapaturmien tilastoinnin nykytila ja tulevaisuus Suomessa. Lähtökohtana EU:n EHLASS-järjestelmän koti- ja vapaa-ajan tapaturmien tilastointi. Stakes.

Rintanen H., (2002d).  Terveydenhuollon tietojärjestelmät tehokkaaseen käyttöön.  Dialogi 2002d(3):18-19.

Rintanen H., Jyrkämä O., editors. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko, Nokia 2001: Nokian kaupungin keskusmonistamo.

Nenonen M., Nylander O., Rintanen H., Suominen T., (2002a).  Satakunnan Makropilotti – Mistä siinä ja sen arvioinnissa oli kysymys?  Kunnallislääkäri. Hyväksytty 2002a.

Nenonen M., Nylander O., Rintanen H., Suominen T., (2002b).  What might a health information system look like?  Informatics in Primary Care 2002b;10:146-.

Nenonen M., Suominen T., Nylander O., Rintanen H., (2002c).  Alueellisen tietojärjestelmän mahdollisuudet ja uhat.  Suomen Lääkärilehti 2002c(42).

Nenonen M., Suominen T., Nylander O., Rintanen H., Forss A., (2002d).  Mitä lisämahdollisuuksia Satakunnan Makropilotin kautta syntyi palveluketjun seuraamiseen?  Suomen Lääkärilehti 2002d(40).

Nylander O., Nenonen M., Suominen T., Rintanen H., (2002a). Datasta tietoon. Makropilotti ja sosiaali- ja terveydenhuollon informaatiojärjestelmä. Osa I Aiheita 14/2002. Helsinki: Stakes.

Nylander O., Nenonen M., Suominen T., Rintanen H., (2002b).  From Data to Information.  The Macro Pilot project as a case example.  Themes 3/2002 2002b.

Nylander O., Nenonen M., Suominen T., Rintanen H., (2002c). Sosiaali- ja terveydenhuollon informaatiojärjestelmä Makropilotti-hankkeen näkökulmasta. Teoksessa: Ohtonen J., (toim.). Satakunnan Makropilotti: Tulosten arviointi. Helsinki: FinOHTAn raportti 21/2002, 151-170.

Nylander O., Nenonen M., Suominen T., Rintanen H., (2002d).  Sosiaaliturvakorttia haettu ennakoitua vähemmän.  Kelan Sanomat 2002d(3):10.

Nylander O., Nenonen M., Suominen T., Rintanen H., Lehtonen J., Lindgren R., (2002e). Makropilottikuntien tunnusluvut 1995 – 2000. – Makropilotti ja sosiaali- ja terveydenhuollon informaatiojärjestelmä. Osa III Tilastoraportti 2/2002: Stakes.

Nylander O., Nenonen M., Suominen T., Rintanen H., Pelanteri S., (2002f).  Use of information on the shared customers of health-care services to support service-chain planning.  Informatics in Primary Care 2002f;10:139-45.

Nylander O., Nenonen M., Suominen T., Rintanen H., Sund R., Pelanteri S., Paarnola V., (2002g). Palvelurakenteesta palveluketjuun. Makropilotti ja sosiaali- ja terveydenhuollon informaatiojärjestelmä. Osa II Tilastoraportti 1/2002: Stakes.

Nylander O., Sund R., Suominen T., Nenonen M., Rintanen H., Pelanteri S., (2002h).  Tilastotieto päätöksentekijän apuna – Laitokseenjäämistodennäköisyydet tarkastelun kohteena.  Sairaala 2002h(4):40-42.

Nylander O., Suominen T., Nenonen M., Rintanen H., Pelanteri S., (2002i).  Can the use of health centre services be controlled by systematic monitoring of referrals?  Submitted 2002i.

Nylander O., Suominen T., Nenonen M., Rintanen H., Pelanteri S., (2002j).  Information on service chain performance – Periods of care in social and health services prior to institutional care.  Submitted 2002j.

Suominen T., Nenonen M., Nylander O., Rintanen H., Pelanteri S., (2002a).  Palveluketjun toimivuuden analysoinnin menetelmät johtamisen apuna.  Ylihoitaja-lehti. Hyväksytty 2002a.

Suominen T., Nylander O., Nenonen M., Rintanen H., Pelanteri S., (2002b).  Hoitoilmoitusrekistereistä tukea hoito- ja palveluketjun tunnistamiseen.  Sairaanhoitaja 2002b;75(8):10-12.

Takala J., Rintanen H., Linnakylä M., Hartikainen M., Lyra H., (1977a).  Kunnanlääkärissäkäynnit sairausryhmittäin I. Lääkärissäkäynnit vastaanottoajan ja tautipääluokkien mukaan Hankasalmen, Konneveden ja Rautalammin kunnissa.  Suomen Lääkärilehti 1977a;32(1-2):21-25.

Takala J., Rintanen H., Linnakylä M., Hartikainen M., Lyra H., (1977b).  Kunnanlääkärissäkäynnit sairausryhmittäin II. Lääkärissäkäynnit yleisimmät syyt diagnoosiryhmittäin Hankasalmen, Konneveden ja Rautalammin kunnissa.  Suomen Lääkärilehti 1977b;32:111-.

Takala J., Rintanen H., Linnakylä M., Hartikainen M., Lyra M., (1977c).  Kunnanlääkärin potilaiden hoito- ja tutkimustarve I. Lähetteet sairaaloihin ja yksityislääkäreille Hankasalmen, Konneveden ja Rautalammin kunnissa.  Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 1977c;5(14):221-232.

Virtanen P., Rintanen H., (2001).  Yksityislääkäreiltä ostetut konsultaatiot laajentavat terveyskeskuksen palvelukirjoa.  Suomen Lääkärilehti 2001;56(38):3857 – 3861.

Poimittu THL:n Julkarista, stilisoitava.  Täydentyy vielä mm. Yleilääkärilehdessä julkaistuilla jutuilla

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon järjestelyt Suomessa – Kysely terveyskeskuksille keväällä 2013

Rintanen, Hannu; Puromäki, Henna; Heinämäki, Liisa (2014). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-216-4
Työpaperi : 2014_018

Reumasairauksien laitoshoito vuonna 2001 ja hoidon kehitys 1987 – 2001

Rintanen, Hannu; Rasilainen, Jouni (2003-09-16). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204194034
Tilastotiedote / Stakes : 21/2003

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon laitospaikkaselvitys

Mikkola, Merja; Rintanen, Hannu; Nuorteva, Leena; Kovasin, Merja; Erhola, Marina (2015). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-472-4
Raportti : 2015_008

Uuusia perusterveydenhuollon tilastojulkaisuja

Rintanen, Hannu (2006)   Yleislääkäri-lehti

Käyntisyytietojen kirjaus tehostuu terveyskeskuksissa

Rintanen, Hannu (2006)    Yleislääkäri-lehti   2

Mielenterveyden lapsipotilaat lisääntyvät

Rintanen, Hannu (Lapsi 2000 ry, 2007). Neuvola ja kouluterveys -lehti

Käypä hoito -suositusten toimeenpano hoitoketjuiksi

Kaila, Minna; Rintanen, Hannu; Saalasti-Koskinen Ulla (2006). Suomen Lääkärilehti : 19

Käypä hoito – suositusten käyttöönotto terveyskeskuksissa

Kaila, Minna; Rintanen Hannu; Saalasti-Koskinen Ulla (2006)    Suomen Lääkärilehti : 19

Millä mielellä lapset ovat?

Rintanen, Hannu (2007)   Hyvinvointikatsaus : 1

Kirurgian ja päiväkirurgian aluevaihtelut Suomessa 2001

Rintanen, Hannu; Rasilainen, Jouni (2003_05-19). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193813
Tilastotiedote / Stakes : 9/2003

Kirurgian ja päiväkirurgian aluevaihtelut Suomessa 1998, 2001 ja 2003

Rintanen, Hannu; Rasilainen, Jouni (2005). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193812
Tilastotiedote / Stakes : 16/2005

Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa 2006

Rintanen, Hannu; Heino, Anna; Saukkonen, Sanna-Mari (2007). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193959
Suomen virallinen tilasto, Terveys : 2007Tilastotiedote / Stakes : 18/2007

Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö 2001

Rintanen, Hannu; Pelanteri, Simo (2003-01-27). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204194296
Tilastotiedote / Stakes : 1/2003

Toimenpiteelliset hoitojaksot vuonna 2001

Rintanen, Hannu; Rasilainen, Jouni; Gissler, Mika (2002-10-17). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204194236
Tiedonantajapalaute / Stakes ; : 17/2002

Hammashuolto terveyskeskuksissa 2006

Saukkonen, Sanna-Mari; Rintanen, Hannu; Heino, Anna (2007). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193704
Suomen virallinen tilasto, Terveys : 2007Tilastotiedote / Stakes : 19/2007

Hammashuolto terveyskeskuksissa 2005

Saukkonen, Sanna-Mari; Rintanen, Hannu (2006-10-03)

Hammashoitouudistuksen seuranta vuosina 2000-2003

Widström, Eeva; Niskanen, Tapani; Rintanen, Hannu (2005).  Aiheita / Stakes : 13/2005

Hammashuolto terveyskeskuksissa 2004

Rintanen, Hannu; Saukkonen, Sanna-Mari; Eronen, Hanna (2005). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193702
Tilastotiedote / Stakes : 19/2005

Hammashuolto terveyskeskuksissa 2003

Rintanen, Hannu; Saukkonen, Sanna-Mari; Eronen, Hanna (2004-09-14). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193701
Tilastotiedote / Stakes : 24/2004

Hammashuollon käynnit terveyskeskuksissa 2002 : Perusterveydenhuollon toimintatilasto 2002

Rintanen, Hannu; Saukkonen, Sanna-Mari (2003-12-18).  http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193700
Tilastotiedote / Stakes : 30/2003

Terveyskeskusten lääkärikäynnit ja käynnit muun ammattihenkilökunnan luona 2002 : Perusterveydenhuollon toimintatilasto 2002

Saukkonen, Sanna-Mari; Rintanen, Hannu; Eronen, Hanna; Hakkarainen, Kari (2003-12-17). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201709188632
Tilastotiedote / Stakes : 29/2003

Toimenpiteelliset hoitojaksot vuonna 2002

Niemi, Marja; Rasilainen, Jouni; Rintanen, Hannu (2003-11-27). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204194239
Tilastotiedote / Stakes : 27/2003

Lääketieteellisen hoidon haittavaikutusten kirjaamiskäytännön ja tilastoinnin kehittämisen asiantuntijaryhmän raportti

Ojala, Matti; Saario, Ilkka; Virtanen, Matti; Nylander, Olli; Vasenius, Jarkko; Lindberg, Otto; Luhtala, Riitta; Mikkola, Petri; Niemi, Marja; Pelanteri, Simo; Rintanen, Hannu; Välimäki, Matti (2007). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193902
Työpapereita / Stakes : 6/2007

Erikoissairaanhoidon avohoito vuosina 1994-2004

Saukkonen, Sanna-Mari; Rintanen, Hannu (2006).  http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193657
Tilastotiedote / Stakes : 3/2006SVT = Suomen virallinen tilasto. Terveys

Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa vuonna 2004

Eronen, Hanna; Rintanen, Hannu; Saukkonen, Sanna-Mari (2005). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193962
Tilastotiedote / Stakes : 18/2005

Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa 2005

Rintanen, Hannu; Saukkonen, Sanna-Mari; Heino, Anna (2006). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193958
Tilastotiedote / Stakes : 17/2006

Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa vuonna 2003

Eronen, Hanna; Rintanen, Hannu; Saukkonen, Sanna-Mari (2004-09-14). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193961
Tilastotiedote / Stakes : 23/2004

Terveyskeskuskäynnit vuosina 1985-2004 : Perusterveydenhuollon toimintatilasto – aikasarja 1985-2004

Saukkonen, Sanna-Mari; Rintanen, Hannu (2005). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204194181
Tilastotiedote / Stakes : 27/2005

Terveyskeskuskäynnit vuosina 1985-2006

Saukkonen, Sanna-Mari; Rintanen, Hannu (2007). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204194183
Suomen virallinen tilasto, Terveys : 2007Tilastotiedote / Stakes : 25/2007

Terveyskeskuskäynnit vuosina 1985-2002 : Perusterveydenhuollon toimintatilasto – aikasarja 1985-2002

Saukkonen, Sanna-Mari; Rintanen, Hannu (2004-03-03). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204194182
Tilastotiedote / Stakes : 3/2004

Mm. seuraavassa mukana:

Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085259
Opas / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) : 15

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden arvioita peruspalvelujen tilasta : Peruspalvelujen tila 2010 -raportin tausta-aineisto.

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085435
Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) : 9/2010

Diabetes Suomessa : Esiintyvyys ja hoidon laadun vaihtelu

Niemi, Marja; Winell, Klas (2005). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193635
Raportteja / Stakes : 8/2005

Satakunnan Makropilotti : Tulosten arviointi.

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204194046
FinOHTAn raportti / Stakes : 21

Tilannekatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun vuonna 2008

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204194208
Raportteja / Stakes : 38/2008

SOTE-uudistuksen vaikutusten alustava arviointi. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201402121465 .

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

2013

SOTE-uudistuksen vaikutusten ennakkoarviointi

Erhola, Marina; Vaarama, Marja; Pekurinen, Markku; Jonsson, Pia Maria; Junnila, Maijaliisa; Hämäläinen, Päivi; Nykänen, Eeva; Linnosmaa, Ismo (2014). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-176-1
Raportti : 2014_014

Ym…..