Muisteluita

Alla on linkki pitkään .pdf-juttuun 1960-1970-lukujen vaihteen liftausreissuistani. Jutun kirjoitin alkusyksystä 2020 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran liftausreissuja käsittelevään juttusarjaan.

Liftireissuni

Seuraavassa jutussa kerron muistoja koulunkäynneistäni Rauman Otankoulusta Porin Yhteislyseon kauttta Rauman Lyseoon (muutettu Wordista .pdf-formaattiin).

Koulunkäynti kansakoulusta lukioon

Kirjoitus harrastuksistani lapsuudessa ja nuoruudessa (ennen opiskeluaikaa):

Harrastuksistani